TCH: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 1.2016 (kỳ kế toán từ 1.4.2016 - 30.6.2016)

(Cập nhật: 27/7/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2016 (kỳ kế toán 1.4.2016 - 30.6.2016).

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Tải văn bản đính kèm:

tch_bctc hop nhat 1.4.16_30.6.16.pdf2016727201020.pdf

Tin tức khác