Báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ Nguyễn Thị Hà (đã mua 18.000.000 cổ phiếu)

(Cập nhật: 9/10/2020)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) thông báo kết quả giao dịch của cổ đông nội bộ của Bà Nguyễn Thị Hà, Thành viên HĐQT (vợ Ông Đỗ Hữu Hạ, Chủ tịch HĐQT). Cụ thể, Bà Nguyễn Thị Hà đã hoàn thành mua 18.000.000 cổ phiếu trong thời gian từ 01/10/2020-09/10/2020.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch _ bc kqgd nnb _ nguyen thi ha.pdf

Tin tức khác