TCH: Giải đáp thắc mắc của cổng đông qua hòm thư điện tử

(Cập nhật: 11/6/2020)

Kính gửi Các quý cổ đông, các Nhà đầu tư CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH),

Trước hết, thay mặt cho Ban Lãnh đạo công ty, chúng tôi xin gửi tới Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư lời chào trân trọng và hợp tác.

Hiện nay, với sự phát triển của các kênh thông tin, hiện có rất nhiều thông tin liên quan tới Công ty như tình hình kinh doanh hay các hoạt động khác. Phần lớn các thông tin được tổng hợp và phân tích trên nền tảng thông tin chính thống của doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng có những thông tin không đúng căn cứ, không xác thực gây ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của công ty, cũng như ảnh hưởng tới các Cổ đông, các Nhà đầu tư. 

Công ty cũng liên tục nhận được các thông tin gửi về Công ty theo hòm thư dành cho cổ đông info@hoanghuy.vn. Bên dưới chúng tôi xin tóm tắt lại các nội dung, câu hỏi mà các cổ đông quan tâm. 

1. Nhóm câu hỏi 1: TCH và HHS sẽ thực hiện sáp nhập?

TCH xin trả lời: Hiện tại, chúng tôi không có bất kỳ kế hoạch nào về việc này. Đây là thông tin không chính xác.

2. Nhóm câu hỏi số 2: TCH sẽ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 thời điểm nào.

TCH xin trả lời: TCH dự kiến thực hiện vào tháng 7 hoăc 8 năm 2020 sau khi Đại hội cổ đông thông qua chủ trương này.

3. Nhóm câu hỏi số 3: Đa số các doanh nghiệp niêm yết đặt kế hoạch kinh doanh giảm so với năm 2019. TCH đặt kế hoạch tăng trưởng như vậy có chắc chắn không?

TCH xin trả lời: Hiện nay tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của TCH đều ổn định, tình hình dịch bệnh Covid-19 có ẩnh hưởng nhỏ nhưng không đáng kể. Chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2020 là hoàn toàn khả thi, chắc chắn. 

Trên đây là một số giải đáp của Công ty đối với các vấn đề mà nhiều Quý cổ đông, Quý nhà dầu tư quan tâm và công ty sẽ phản hồi một cách chính thống, chính xác. Mọi thông tin xin liên hệ về hòm thư dành cho cổ đông info@hoanghuy.vn

Trân trọng cảm ơn.

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Tin tức khác