TCH: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Cập nhật: 18/10/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố thông tin báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tcb cbtt ket qua chao ban co phieu ra cong chung 18.10.2021.pdf

Tin tức khác