TCH: Thông báo Giao dịch của người nội bộ (Bà Trần Thị Hoàng Hà - Tổng Giám đốc thực hiện mua 22 triệu cổ phiếu)

(Cập nhật: 28/9/2021)

Kính gửi Quý vị Cổ đông:

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin thông báo giao dịch của người nội bộ là Bà Trần Thị Hoàng Hà - Tổng Giám đốc.

CHi tiết như file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch_tb giao dich nguoi noi bo _tran thi hoang ha_ceo.pdf

Tin tức khác