TCH: Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phân phối không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

(Cập nhật: 15/10/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc phân phối không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Chi tiết theo file đính kém.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

nq hđqt v.v phan phoi cp khong chao ban het cua dot chao ban cho co dong hien huu.pdf

Tin tức khác