TCH: Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu

(Cập nhật: 16/6/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng thông báo tới các quý vị cổ đông về việc chốt danh sách thực hiện đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu.

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Tải văn bản đính kèm:

tch tb chot dscd thuc hien lk va nycp 16.6.16.pdf2016627141254.pdf

Tin tức khác