TCH: Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền

(Cập nhật: 16/12/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc chốt danh sách  thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm tạị đây.

Chú ý: Theo thông báo dự kiến đầu tiên ngày đăng ký cuối cùng là 25/12/2020 tuy nhiên Trung tâm lưu ký đã yêu cầu công ty điều chỉnh lại Thộng báo cho phù hợp, đảm bảo thời gian theo quy định và ngày đăng ký cuối cùng là 30/12/2020.

Tải văn bản đính kèm:

tch cv chot ngay dkcc de thuc hien quyen nhan tam ung co tuc bang tien.pdf

Tin tức khác