TCH: THÔNG TIN HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG CÔNG TY VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU ƯU ĐÃI

(Cập nhật: 10/9/2021)

 

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH).

 

Công ty có nhận được khá nhiều các câu hỏi về việc thực hiện quyền của cổ đông. Thông qu tài liệu này, Công ty và đơn vị tư vấn (là Công ty Cổ phần Chứng khoán MB) xin thông tin tới Quý công các thông tin như sau:

 

I. Về lộ trình thực hiện nhận cổ tức và quyền mua cổ phiếu:

 

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/9/2021

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/9/2021

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:

+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 04/10/2021

+ Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần 

- Quy định về thời gian đặt mua thêm cổ phiếu:

+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 06/10/2021.

+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.

 

II. Một số câu hỏi thường gặp của cổ đông

 

1. Câu hỏi số 1: Việc nộp tiền mua cổ phiếu ưu đãi thực hiện ra sao?

Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán (tức là cổ đông đang quản lý cổ phiếu trên tài khoản chứng khoán của mình), thì kể từ ngày 16/9/2021, các phần mềm công ty chứng khoán sẽ có chức năng về việc đăng ký thực hiện quyền. Cổ đông thực hiện xác nhận thực hiện quyền và thanh toán tiền mua cổ phiếu ưu đãi qua Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản.

Trong trường hợp chưa rõ, Quý cổ đông có thể hiện lệ Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản để được hướng dẫn chi tiết.

Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu: Công ty sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với các cổ đông.

Trong trường hợo cổ đông chư lưu ký có thực hiện chuyển nhầm tiền thực  hiện quyền mua vào tài khoản Phong toả thực hiện nhận tiền mua cổ phiếu phát hành thêm. Kính đề nghị Quý cổ đông liên hệ về Công ty hoặc qua Email info@hoanghuy.vn để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.

 

2. Câu hỏi số 2: Khi nào cổ phiếu mua thêm và cổ phiếu thưởng sẽ được giao dịch?

Rất nhiều nhà đầu tư hiểu sai về nội dung này cho rằng 3 tháng hay 1 năm là hoàn toàn không chính xác. Cụ thể như sau:

a. Cổ phiếu thưởng và cổ phiếu ưu đãi nhà đâu tư thực hiện mua thêm:

Ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán, công ty sẽ thực hiện thủ tục niêm yết bổ sung (dự kiến thủ tục trong 07 ngày) và niêm yết bổ sung (dự kiến trong vòng 07 ngày). Ngay sau khi hoàn thành các thủ tục này, cổ phiếu của cổ đông sẽ về tài khoản và giao dịch bình thường, chứ không có chuyện 03 tháng hoặc 1 năm.

Quy định của Sở giao dịch chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh là thời hạn tối đa để thực hiện niêm yết giao dịch là 01 tháng kể từ ngày hoàn thành đăng ký bổ sung chứng khoán. 

b. Các cổ đông thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu ưu đãi cho nhà đầu tư hay cổ đông khác thì cổ phiếu sau phát hành được nhà đầu tư hay cổ đông thực hiện mua cổ phiếu thông qua mua lại quyền mua này cũng tương như như cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua. Đồng nghĩa với việc cổ phiếu này sẽ được giao dịch bình thường như trường hợp a) nêu trên.

c. Sau ngày 6/10/2021, đối với số quyền mua chưa được các cổ đông thực hiện mua hết, Hội Đồng Quản Trị sẽ xem xét và quyết định phân phối cho nhà đầu tư tiềm năng số lượng quyền mua này: Nhà đầu tư tiềm năng thực hiện mua số cổ phần này này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Còn cổ phiếu vẫn về tài khoản cùng ngày với các cổ phiếu nêu trên của các cổ đông thực hiện quyền. Việc này không ảnh hưởng tới các cổ đông hiện hữu thực hiện quyền.

 

3. Câu hỏi số 3: Hiểu thế nào cho chính xác về Ngày giao dịch không hưởng quyền? Ngày đăng ký cuối cùng?

a. Thuật ngữ Ngày giao dịch không hưởng quyền (10/9/2021) có nghĩa rằng vào ngày không hưởng quyền nhà đầu tư mới mua cổ phiếu mới (đã được điều chỉnh giá) thì sẽ không nhận được quyền lợi như cổ phiếu thưởng, hay quyền mua thêm cổ phiếu ưu đãi.

Tất cả các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu tới ngày 9/9/2021 đều có quyền nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu mới ưu đãi.

Để làm rõ, cổ đông đã sở hữu cổ phiếu từ ngày 9/9/2021 trở về trước và có giao dịch (bán) từ ngày 10/9/2021 thì vẫn nhận đầy đủ quyền cổ tức và quyền mua cổ phiếu ưu đãi. Còn cổ đông mới mua cổ phiếu từ ngày 10/9/2021 không có bất kỳ quyền nhận cổ phiếu thưởng hay quyền mua cổ phiếu ưu đãi.

b. Thuật ngữ Ngày đăng ký cuối cùng (ngày 13/9/2021): Là ngày mang tính thủ tục của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập danh sách cổ đông (cho những cổ đông sở hữu cổ phiếu tại ngày 9/9/2021) để phân bổ quyền cho cổ đông.

Lý do ngày này là ngày 13/9/2021 là bởi các cổ đông mua cổ phiếu muộn nhất vào ngày 9/9/2021 và có đầy đủ quyền nhận cổ phiếu thưởng và quyền mua cổ phiếu ưu đãi thì ngày 13/9/2021 cổ phiếu về tài khoản theo cơ chế T+2. 

 

Mọi thông tin cần thiết xin quý vị liên hệ về email của Công ty : info@hoanghuy.vn

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Tin tức khác