TCH: Thư mời tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

(Cập nhật: 25/1/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã Chứng khoán: TCH) xin trân trọng gửi quý cổ đông thư mời tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tai lieu dhdcd bt 2017.zip.zip

Tin tức khác