TCH: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 19.12.2016

(Cập nhật: 19/12/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 19.12.2016.

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_dieu le to chuc hoat dong 19.12.16.pdf20161219141723.pdf

Tin tức khác