TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện đầu tư dự án Hoàng Huy - Sở Dầu

(Cập nhật: 24/6/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản & Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện đầu tư dự án Hoàng Huy - Sở Dầu tại Hải Phòng.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq vv dau tu du an hoang huy- so dau.pdf

Tin tức khác