TCH: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả chuyển đổi một phần Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông

(Cập nhật: 16/3/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua kết quả chuyển đổi một phần Trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019 thành cổ phiếu phổ thông.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt thong qua kq chuyen doi 1 phan tpcd thanh cp pho thong.pdf

Tin tức khác