Sau 6 tháng đầu năm tài chính 2017, TCH hoàn thành 60% chỉ tiêu kế hoạch của năm

(Cập nhật: 24/10/2017)

Kết thúc quý 2 năm tài chính 2017 (giai đoạn 1/7/2017 - 30/9/2017), CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) đạt 490.5 tỷ đồng, lợi nhuân sau thuế đạt 112.6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu và lợi nhuận ròng tăng trưởng ở mức 1.7% và 9.0% tương ứng.

 

Kết quả kinh doanh quý 2 năm tài chính 2017

 

Luỹ kế 6 tháng đầu năm tài chính 2017, TCH đạt 1.104 tỷ đồng doanh thu, 253.8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Hoàn thành 60% chỉ tiêu kế hoạch đã được đề ra (Kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 là 420 tỷ đồng)

Bảng doanh thu và lợi nhuận ròng giai đoạn 2015 -2017

Với tình hình kinh doanh khởi sắc, TCH sẽ sớm đạt và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra năm 2017.

 

Tin tức khác

Hoang Huy Real Estate
Hoàng Huy Real Estate 1
Hoàng Huy Real Estate 2
Hoang Huy Auto
Hoàng Huy Auto 2
Hoàng Huy Auto 3
Hoàng Huy Auto 1
Hoang Huy Finance
Hoang Huy Finance 2
Hoang Huy Finance 1
Hoang Huy Finance 3