TCH: Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn từ trái phiếu chuyển đổi (giai đoạn 22/3/2019 - 30/9/2020)

(Cập nhật: 13/11/2020)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã CK: TCH) công bố báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu chuyển đổi (giai đoạn 22/3/2019 - 30/9/2020).

Chi tiết theo files đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bao cao tinh hinh su dung von tu 23.3.19 den 30.09.2020.pdf

Tin tức khác