TCH: Báo cáo tài chính Công ty mẹ Quý 2 (giai đoạn từ 1/7/2016 - 30/9/2016)

(Cập nhật: 17/10/2016)

Kính gửi Quý cổ đông,

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố báo cáo tài chính của Công ty mẹ giai đoạn từ ngày 1/7/2016  tới ngày 30/9/2016. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu :              445,7 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế:         84,6 tỷ đồng

Luỹ kế 6 tháng đầu niên độ (giai đoạn từ ngày 1/4/2016 tới ngày  30/9/2016), Công ty mẹ đạt kết quả kinh doanh:

- Tổng doanh thu:                532,3 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế:         408,5 tỷ đồng

 

File báo cáo tài chính đầy đủ xin xem file đính kèm.

Trân trọng thông báo.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bctc giai doan 1.7.2016-30.9.2016_cty me.pdf20161017224233.pdf

Tin tức khác