Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông

(Cập nhật: 16/3/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trân trọng Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phổ thông.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cv bao cao ket qua dot chao ban co phieu rieng le.pdf

Tin tức khác