TCH: Công bố thông tin về số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty

(Cập nhật: 18/10/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố thông tin về số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt thay doi cp co quyen bieu quyet dang luu hanh 18.10.2021.pdf

Tin tức khác