TCH: Ký kết Hợp đồng kiểm toán năm tài chính 2016

(Cập nhật: 5/7/2016)

Công ty Cổ Phần đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng thông báo về việc ký kết Hợp đồng kiểm toán báo cáo năm tài chính 2016 của Công ty.

Chị tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_ky ket hop dong kiem toan bctc nam 2016.pdf201675105435.pdf

Tin tức khác