TCH: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 13

(Cập nhật: 5/4/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch - cbtt ve viec thay doi giay dkkd.pdf

Tin tức khác