TCH: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2017

(Cập nhật: 12/2/2018)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm tài chính 2017. 

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

 

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq dai hoi dong co dong bat thuong nam tai chinh 2017.pdf.pdf

Tin tức khác