TCH: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 22.03.2021

(Cập nhật: 22/3/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 22.03.2021

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch dieu le to chuc va hoat dong ngay 22.3.2021.pdf

Tin tức khác