TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT thông qua việc chia thưởng cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 tỷ lệ 10%

(Cập nhật: 29/10/2016)

(Ngày 29 tháng 10 năm 2016): Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chia thưởng cổ phiếu trả cổ tức năm 2015. Cụ thể như sau:

 

1. Tỷ lệ chia thưởng cổ phiếu: 10% (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận 01 cổ phiếu mới).

2. Cổ đông nhận cổ phiếu thưởng: Cổ đông hiện hữu.

3. Thời gian dự kiến: Quý III năm tài chính 2016 của Công ty (từ ngày 1/10/2016 đến ngày 31/12/2016) và sau khi được UBCKNN chấp thuận.

 

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bbnq hdqt vv chia thuong cp tra co tuc 2015.pdf2016103071049.pdf

Tin tức khác