TCH: Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty

(Cập nhật: 16/4/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt v.v thuc hien ban cp quy cua cong ty.pdf

Tin tức khác