TCH: Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2 (giai đoạn từ 1/7/2016 - 30/9/2016)

(Cập nhật: 28/10/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm tài chính 2016 (giai đoạn từ ngày 01/07/2016 đến ngày 30/09/2016). Cụ thể:

 

STT

Quý 2 năm tài chính 2016

(Từ 1/7/2016 – 30/9/2016)

Luỹ kế 6 tháng đầu niên độ 2016

(Từ 1/4/2016 – 30/9/2016)

Tổng doanh thu (tỷ đồng)

481,8

612,3

Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)

103,0

285,8

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế giai đoạn từ ngày 1/4/2016 đến ngày 30/9/2016

 

475,1

 

Chi tiết xem files đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch-cv giai trinh chenh lech loi nhuan q2.16.pdf2016102816945.pdf

tch-bctc hop nhat q2.16.28.10.pdf2016102816945.pdf

Tin tức khác