TCH: CBTT Thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kết quả chào bán Cổ phiếu ra công chúng 2021

(Cập nhật: 22/10/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố thông tin Thông báo số 6559/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt ve ket qua chao ban ra cong chung.pdf

Tin tức khác