TCH: Thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

(Cập nhật: 20/11/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng gửi tới Quý vị cổ đông Thông báo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015. Cụ thể như sau:

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

2. Tên giao dịch: Hoang Huy Investment Financial Services Joint Stock Company

3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Điện thoại:  (84-31) 3610 021                                    Fax: (84-31) 3955 322

4. Mã chứng khoán (nếu có): TCH

5. Vốn điều lệ: 3.299.945.720.000 đồng

Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Phát triển Thành Phố Hồ Chí Minh - Chi nhánh Hải Phòng                                     

Số hiệu tài khoản: 099704070024366

6. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0200117929 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp đăng ký lần đầu ngày 25/12/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 20/04/2016.

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Thương mại và sản xuất ô tô; Kinh doanh Bất động sản.

- Tổng mức vốn kinh doanh: 4.463.391.565.435 đồng (Tổng nguồn vốn tại thời điểm 30/09/2016)

II. Mục đích phát hành cổ phiếu

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 329.994.572 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 329.994.572 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 32.999.457 cổ phiếu

8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 329.994.570.000 đồng

9. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%

10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2015

11. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2016

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này sẽ bị huỷ bỏ.

 

Chi tiết xin xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_cbtt phat hanh cp tra co tuc nam 2015.pdf2016112012857.pdf

Tin tức khác