TCH: Quyết định niêm yết lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

(Cập nhật: 19/9/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Quyết định niêm yết lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Tải văn bản đính kèm:

tch_qd ny lan dau.pdf2016919131126.pdf

Tin tức khác