TCH: Biên bản, Nghị quyết v/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường và Thông báo chốt danh sách cổ đông

(Cập nhật: 24/10/2018)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết v/v triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong năm tài chính 2018 (1/4/2018 - 31/3/2019) và Thông báo chốt danh sách cổ đông. 

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq vv trieu tap hop dai hoi dong co dong bat thuong 2018.pdf

Tin tức khác