TCH: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 15/05/2021

(Cập nhật: 15/5/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 15/05/2021

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch dieu le ngay 15.05.2021..pdf

Tin tức khác