TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP ĐTXD Hoàng Hiệp

(Cập nhật: 17/11/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng kính gửi tới Quý vị cổ đông Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Đầu tư Xây dựng Hoàng Hiệp.

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_bbnq hqt ve viec chuyen nhuong von tai hoang hiep.pdf20161117152045.pdf

Tin tức khác