TCH: CBTT Về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021:

(Cập nhật: 26/10/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố thông tin về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt vv dieu chinh muc dich su dung von tu dot chao ban ra cong chung.pdf

Tin tức khác