TCH: Thư mời tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 ngày 14/12/2018

(Cập nhật: 28/11/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (Mã Chứng khoán: TCH) xin trân trọng gửi quý cổ đông thư mời tham dự và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018 của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch_tai lieu dhdcd l1.2018.rar

Tin tức khác