TCH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc

(Cập nhật: 25/8/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc chuyển nhượng cổ phần CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc.

Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt nq hdqt thong qua chuyen nhuong co phieu nha dai loc.pdf

Tin tức khác