TCH: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu dể tăng vốn cổ phần từ NVCSH

(Cập nhật: 20/1/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) công bố thông tin về Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

1. tch nq hdqt thong qua kq phat hanh co phieu de tang von cp tu nvcsh.pdf

Tin tức khác