TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng tiền gửi

(Cập nhật: 29/6/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch chuyển nhượng Hợp đồng tiền gửi.

Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch bb, nq hdqt ve vie giao dich hop dong tien gui 29.06.2022.pdf

Tin tức khác