TCH: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc

(Cập nhật: 29/9/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Phát triển Nhà Đại Lộc.

Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt nq hdqt ve chuyen nhuong co phan cong ty nha dai loc.pdf

Tin tức khác