TCH: Thông báo ngày giao dịch cổ phiếu bổ sung cổ phiếu phát hành

(Cập nhật: 15/11/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng thông báo về ngày giao dịch cổ phiếu bổ sung cổ phiếu phát hành thêm từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng. Ngày dự kiến là ngày 24/11/2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch_dang ky ngay giao dich bo sung la ngay 24.11.21.pdf

Tin tức khác