TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT và Thông báo v/v tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018

(Cập nhật: 10/12/2018)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT và Thông báo về việc tạm hoãn ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2018.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq hđqt &tb vv tam hoan dhdcdbat thuong lan 1 năm 2018..pdf

Tin tức khác