TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về một số định hướng kinh doanh và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty

(Cập nhật: 11/2/2017)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) kính gửi tới Quý vị Cổ đông Biên bản, Nghị quyết HĐQT về một số định hướng và tổ chức hoạt đông kinh doanh của Công ty.

Chi tiết xem files đính kèm.

Trân trọng.

 

 

Tải văn bản đính kèm:

tch_bbnq thong qua mot so dinh huong va to chuc kinh doanh cua cty 11.2.2017.pdf201721222611.pdf

Tin tức khác