TCH: Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư BĐS

(Cập nhật: 28/7/2017)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) xin công bố Biên bản, Nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách lĩnh vực đầu tư BĐS của Công ty.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch - bbnq vv bo nhiem ong do huu hung lam ptgd phu trach linh vuc dau tu bds.pdf.pdf

Tin tức khác