TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT thông qua nội dung các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

(Cập nhật: 29/5/2017)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung tài liệu kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq hdqt thong qua tai lieu hop dhdcd 2017.pdf.pdf

Tin tức khác