TCH: Biên bản, Nghị Quyết HĐQT về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

(Cập nhật: 8/5/2017)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch bbnq trieu tap dhdcd 2017.pdf.pdf

Tin tức khác