TCH: Biên bản họp HĐQT bầu Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021

(Cập nhật: 26/6/2017)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK:TCH) xin trân trọng công bố Biên bản họp HĐQT về việc bầu Ông Đỗ Hữu Hạ làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Tải văn bản đính kèm:

tch bb hdqt bau ct hdqt nhiem ky 2017-2021.pdf.pdf

Tin tức khác