TCH: Nghị quyết HĐQT về việc Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 21/05/2021

(Cập nhật: 22/5/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 21/05/2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq vv ban hanh dieu le moi ngay 21.5.21.pdf

Tin tức khác