TCH: Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

(Cập nhật: 30/11/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) kính báo cáo v/v thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch bc thay doi muc dich su dung von thu duoc tu dot chao ban co phieu ra cong chung.pdf

Tin tức khác