TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT và Thông báo về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2018

(Cập nhật: 30/1/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT và Thông báo về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm tài chính 2018.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch_cbtt ve thoi gian hop dhcd bat thuong l1 nam 2018.pdf

Tin tức khác