TCH: Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung cho các công ty con để đẩy mạnh kinh doanh và đầu tư dự án

(Cập nhật: 26/7/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn bổ sung cho các công ty con để đẩy mạnh kinh doan và đầu tư dự án.

Chi tiết xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt ve viec gop von cho cac cong ty co de day manh kd và dau tu da.pdf

Tin tức khác