TCH: Nghị quyết Hội đồng trị về việc sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm tài chính 2021

(Cập nhật: 27/10/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin trân trọng công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm tài chính 2021.

Chi tiết xem file đính kèm.
 

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt v.v so ket hoat dong 6 thang dau nam va ke hoah 6 thang cuoi nam tai chinh 2021.pdf

Tin tức khác