TCH: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

(Cập nhật: 3/12/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua triển khai phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt v.v thong qua phat hanh co phieu tu nguon von csh 3.12.2021.pdf

Tin tức khác